СТАТУТ ЄВРОКЛУБУ «ЮНІОР»

1.Загальні положення.

1.1.ГІМНАЗІЙНИЙ євроклуб створений з метою:

 · формування в учнів демократичних цінностей, почуття європейської єдності;

· підготовки учнів до життя та праці в об’єднаній Європі;

· виховання молоді в дусі спільних європейських цінностей, встановлення партнерських стосунків із європейськими молодіжними неполітичними організаціями;

· вивчення історії, культури, принципів функціонування європейських інституцій, етапів економічного та політичного розвитку країн Європейського Союзу;

· виховання лідерських якостей у молодого покоління;

 · проведення тематичних заходів про країни ЄС;

 · ознайомлення учнів із життям людей в інших країнах;

 · заохочення до вивчення іноземних мов;

 · налагодження контактів з іншими європейськими клубами в Україні та за кордоном;

 · формування нового покоління свідомих європейців.

1.2. Основні завдання:

 · проведення роботи по активізації навчального, творчого, наукового потенціалу учнів, розвитку й формування національної самосвідомості;

· накопичення та поширення інформації про Європейський Союз(історія, структура, сучасний стан розвитку) серед молоді;

• обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країн-членів ЄС.

1.3. основні напрямки і форми роботи євроклубу:

• проведення дебатів на європейські теми;

• інформування шкільної й місцевої спільноти (стінгазети, статті  європейської тематики);

• підготовка виставок на європейську тематику;

• святкування Дня Європи;

• організація презентацій, вечорів європейської поезії;

• проведення наукових конференцій; підготовка та проведення членами євроклубу лекцій для учнів шкіл;

• пошук груп підтримки, партнерів і спонсорів у місцевому середовищі, державних установах;

• співпраця із засобами масової інформації;

• зв’язок із європейськими партнерами;

• налагодження роботи в мережі євроклубів України та міжнародній мережі;

· організація та налагодження листування зі школами європейських країн;

· участь у проведенні круглих столів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення рівня обізнаності дітей щодо принципів діяльності

ЄС та його структур;

• сприяння вивченню іноземних мов країн-членів Євросоюзу;

• участь у міжнародних конкурсах і проектах;

• участь у виставках, мистецьких заходах, присвячених ЄС;

• підготовка та проведення пізнавально-розважальних заходів для ознайомлення з культурою країн-членів Євросоюзу;

• навчання ефективному спілкуванню та захисту прав дітей і молоді.

2. Членство, права та обов’язки

 2.1. Членство в євроклубІ

· членами євроклубу можуть бути діти віком від 10 до 17 років, які визнають Статут євроклубу, його цілі та завдання, виявили своє бажання до активної творчої праці й готові виконувати покладені на них обов’язки;

· прийняття у члени євроклубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів євроклубу;

· членство у євроклубі може бути припинене добровільно за поданою заявою;

· членство у євроклубі може бути припинене шляхом виключення за рішенням загальних зборів євроклубу:

-         за порушення (не виконання) умов Статуту про діяльність молодіжного євроклубу, рішень керівництва;

-         за дії чи поведінку, яка дискредитує євроклуб та ідеї громадського руху;

 · повторний прийом можливий не раніше ніж за два місяці після затвердження рішення про виключення з органів євроклубу;

 · членство у євроклубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

2.2. ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ МАЮТЬ ПРАВО:

· брати участь у формуванні керівних органів, обирати й бути обраними до складу виборчих органів євроклубу;

· ініціювати заходи, проекти із залученням усіх членів євроклубу або окремих учнів;

· користуватися інформаційними можливостями, які надає євроклуб;

 · представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

2.3. ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 · брати активну участь у громадській роботі;

 · виконувати вимоги Статуту, розпорядження керівництва тощо;

• звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення заходу чи проекту), а також під час робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу про свою діяльність;

• сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу;

• дотримуватися високої культури спілкування з колегами, керівниками, викладачами;

• дорожити честю євроклубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.

3. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО

3.1. Загальні збори євроклубу є вищим органом управління (беруть участь

усі члени євроклубу). Загальні збори є легітимними за умови присутності

щонайменше половини членів євроклубу.

3.2.Повноваження загальних зборів:

· ухвалення змін до даного Статуту;

· визначення головних напрямів діяльності євроклубу, ухвалення плану роботи;

· обрання Президента євроклубу;

 · прийом нових членів;

 · ухвалення рішення про розпуск євроклубу;

• ухвалення інших рішень щодо діяльності євроклубу.

3.3. Загальні збори членів євроклубу відбуваються не рідше, ніш раз на три місяці (відповідно до плану роботи); частіше - за ініціативою Президента євроклубу чи за пропозицією його членів. Рішення загальних зборів ухвалюють звичайною більшістю голосів.

3.4. РАДА ЄВРОКЛУБУ є керівним органом у період між зборами і скликається не рідше одного разу на місяць.

3.5. до Ради євроклубу входять:

• керівник євроклубу (учитель);

• заступник керівника євроклубу (особа, якій виповнилося 18 років, студент);

• Президент євроклубу (з числа учнівської молоді, але не молодший 12 років);

• член євроклубу (з числа учнівської молоді, але не молодший 12 років).

3.6. Члени Ради Євроклубу здійснюють свою роботу на громадських засадах.

4. КЕРІВНИК ЄВРОКЛУБУ:

• здійснює керівництво Радою Євроклубу;

• розподіляє обов’язки між членами Ради;

• представляє євроклуб у відносинах із будь-якими юридичними та приватними особами на Україні і за кордоном, укладає угоди, договори та інші операції;

5. Президент євроклубу

 5.1. Президента обирають загальні збори євроклубу шляхом таємного голосування на один рік.

5.2. Президент євроклубу та його секретаріат керують та організовують поточну роботу євроклубу в період між загальними зборами.

5.3. Президенту євроклубу надано право представляти інтереси євроклубу.

5.4. Повноваження Президента євроклубу та членів його секретаріату припиняють у разі:

· добровільної відмови від виконання функцій (обов'язків), оформленої письмовою заявою та представленої на загальних зборах євроклубу;

· прийняття рішення загальних зборів членів євроклубу.

Бесплатный хостинг uCoz